Bağışlanma Duası

Bağışlanma, affedilme ve Allah’ın rızasını kazanma gibi Dualar edilmek istendiğinde yapılabilecek en güzel dualardandır. Bu Dua özellikle perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde ve Cuma günlerinde okunur. 
 
Günahsız insan yoktur ama bu insanların en hayırlıları günahlarından pişmanlık duyup Allah’tan bağışlanma dileyenlerdir. Bağışlanma dualarından bir tanesi de bu duadır.
 
Bağışlanma Duası
 
 
 
 
Estağfirullah. Estağfirullah. 
 
Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin 
 
zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. 
 
Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm. 
 
Yâ Settere'l uyûb, Yâ gaffare'z-zünûb! 
 
...YARABBİİİMMM...!!! 
 
Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden  bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. 
 
Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. 
 
Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş,  İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir. 
 
Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır. 
 
" Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve'l-bâsü bade'l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû» ve Resûlüh." 
 
Sana karşı samimi olabilmeyi nasip et... 
 
Seni daha fazla sevebilmeyi nasip et...
Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Bağışlanma Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları